Vi ser till att allt

fungerar som det ska därute

Svensk Fastighetsbevaknings mål är att skapa säkerhet i din närmiljö.

Vår värdegrund baserar sig på öppenhet, kompetens, förståelse och lojalitet.

En grund som vilar stabilt på ett socialt och moraliskt engagemang.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och livskvalitet för alla som är en del av vårt samhälle.

Vi vill helt enkelt se till att allt fungerar som det ska därute.

Tryggt och säkert.

Låter det som något du skulle kunna skriva under på?

Hör av dig till info@fastighetsbevakning.se eller slå en signal till 08-518 380 00

Svensk Fastighetsbevakning  AB

Stagneliusvägen 43, 112 57 Stockholm, telefon 08-518 380 00

Rätt Tid - Rätt Plats - Rätt Utrustning - Rätt Utbildning
Auktoriserade bevakningstjänsterna bedrivs av Svensk Fastighetsbevakning Mitt AB